172 Рішення внесення змін до Регламенту 05 07 2019 173 про звіт КП Паркувальник за 5 місяців 2019 174 про затвердження комплексної прогр. АТО в новій редакції 176 Про внесення змін до бюджету Додаток_1 Додаток_2 Додаток_3 Додаток_4 додаток_5 Додаток_6 176 коміс про внесення змін до штатних розписів закладів освіти 177 про надання матеріальної допомоги 178 про влаштування Яровей до стаціонару терцентру 179 нове рішення про внесення змін до рішення виконкому по режиму роботи 179 рішення про внесення змін до рішення виконкому по режиму роботи 180 Внесення змін до Порядку-пайової участі тимчасові-споруди 181 про відпустку Карлійчук М М 2019 182 Про над. дозв. на виг.техн. док. із земл щодо встан меж зем. діл. з метою пер їх безопл. у власн. гр 183 Про затв.техн. док.із земл. та перед зем.діл. безопл. у власн. гр 184 Про над. дозв. на розроб. проектів безопл. у власн 185 Про затвер.проект.земл.щодо відвед.зем. діл. безопл. у вл.гр 186 Про над. дозв. на виг.техн. док. із земл щодо встан меж зем. діл. з метою пер їх безопл. у спільну сумісну власн. гр 187 Про затвердження проекту землеустрою 188 Про затв.техн. док.із земл. та виділення зем.діл.часток паїв.1 189 Про над. дозв.на розроб.проектів земл.щодо зем.діл.в оренду 190 Про затверд. проектів земл.щодо відвед.зем.діл. з подальшою передач.їх в ор.. 191 Про надання згоди на розроб.проек.земл.щодо відвед.зем. діл. ув ор. 192 Про надання згоди на розроб.проек.земл.щодо відвед.зем. діл. у вл. 193 Про затвердження тех док НГО 194 Про передачу земельної ділянки в оренду 195 Про замовлення техн. док.поділу земель діл 196 Про затвердження тех док із землеустр Сторожинецькій м.р. для ведення фермерського госп. 197 Про затвердж..техн. док. із земл щодо встан меж зем. діл. та надання згоди на її викуп 198 Про внесення змін до окремих рішень сесії міської ради 199 Про затверд.проек.земл. зем. діл. та зміну її ціл.призн. .doc1 200 Про замовл. розробл.дет.плану терит. 201 Про затвердження детальних планів території 202 Про розгляд заяви Русу О.О. щодо виділення зем. діл. для індивідуального гаражного будівництва 203 Про розгляд заяви Федорюка М.Т. 204 про затвердження звітів про оцінку майна 205 Про надання дозволу на розроблення проекту в пост.користування 206 про розгляд запиту Войцеховського про перевірку земельного відділу 207 Про депутатський запит Крички Н.В.